Lasten tuki- ja liikuntaelinongelmat

Ongelmien syynä usein toiminnalliset tekijät ja ylikuormitus

Lapsilla ja nuorilla esiintyy erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia siinä missä aikuisillakin. Kipujen syynä voi olla esimerkiksi rasitus, virheelliset liikemallit, passiivisuus tai yliliikkuvat nivelet. Jos kipu on kestänyt pitkään tai se rajoittaa lapsen liikkumista tai harrastuksia, on tilanne syytä tarkistaa myös mahdollisten sairauksien varalta.

Tyypillisimmät syyt ovat liikkumattomuus ja toisaalta yksipuolinen rasitus

Liikkumattomuus, koulussa istuminen ja erilaisten älylaitteiden seuraaminen on lisännyt lasten tuki- ja liikuntaelinongelmia erityisesti niska-hartiaseudun ja alaselän osalta. Myös erilaisilla stressitilanteilla, kuten kokeisiin valmistautumisella on todettu olevan yhteyttä niska-hartiaseudun jännittyneisyyteen.

Staattinen istuminen ja liian vähäinen liikunta vaikuttavat keskivartalon lihasten toimintaa, altistavat lihaskireyksille ja rangan rakenteiden liialliselle kuormitukselle. Huono istuma-asento, jossa lanneranka on pyöreänä ja pää sekä hartiat kumarassa rasittaa koko selkää haitallisesti. Samanlainen asento siirtyy usein myös osaksi seisoma-asentoa.

Liikkuvilla lapsilla harrastusmäärät saattavat olla jo suuria ja aiheuttavat erilaisia rasitusvaivoja, jos kuormitusasennoissa on korjattavaa ja rasitus on yksipuolista. Lasten ja nuorten rasitusvammat ilmenevät useimmiten alaraajoissa ja selässä.

Tyypillisiä jalkaterän alueen ongelmia ovat Severin tauti, lättäjalka ja nilkan nyrjähdykseen liittyvät kiputilat. Polvivaivoja aiheuttavat polvilumpion sijoiltaanmeno (patellaluksaatio /-subluksaatio), polvilumpion jänteen kiputilat (Osgood Slatter ja Sinding Larsen Johansson). Lonkan ja lantionalueen vaivojen taustalla on yleensä lihasten rasitusvammat. Selkäkivun osalta on tärkeää poissulkea mahdolliset sairaudet, kuten esimerkiksi reumaattiset tekijät, diskiitti ja Scheuermannin tauti.

 Usein ongelmien syyksi paljastuu kuitenkin toiminnalliset tekijät ja ylikuormitus.

Miten fysioterapialla voidaan helpottaa lapsen tilannetta?

Fysioterapiassa analysoidaan ja havainnoidaan lapsen asentoa, liikkumista ja toimintaa. Lisäksi tehdään tarvittavat liikelaajuus-, lihasvoima-, koordinaatio- ja tasapainomittaukset. Näiden pohjalta muodostetaan johtopäätökset ongelman aiheuttajasta sekä sovitaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa terapian jatkosta. 

Tarkoituksena ei ole siis ainoastaan hoitaa kipua tai oiretta, vaan myös selvittää, mistä se johtuu ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia jatkossa.

Lasten fysioterapiassa keskeistä on lapsen sekä vanhempien ohjaaminen ja neuvominen. Tarkoituksena on tarjota vanhemmille tietoa lapsen liikkumisesta ja tuki- ja liikuntaelimistön kehityksestä sekä ohjata keinoja kehon oikeanlaiseen kuormittamiseen.

Fysioterapiassa lapsi saa yksilölliset harjoitteluohjeet, ergonomiaohjausta ja suositukset mahdollisesti hankittavista harjoitus- ja apuvälineistä, joiden käyttöä harjoitellaan fysioterapeutin ohjauksessa.

Lasten tuki- ja liikuntaongelmien kohdalla on tärkeää mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen ohjaus tai terapia. Fysioterapialla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä pyritään ennaltaehkäisemään tulevia liikkumis- ja toimintakyvyn pulmia.

Lue tarkemmin lasten tuki-ja liikuntaelinongelmista:

Lasten tuki-ja liikuntaelinongelmat