Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala ja sen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti edistää ihmisen toimintakykyä. Psykofyysisessä fysioterapiassa keskiössä on mielen ja kehon muodostama kokonaisuus sekä näiden yhteistyö. Tunne kehosta vaikuttaa mieleen ja toisaalta tunteet sekä ajattelumme vaikuttavat liikkumiseen sekä siihen, miten koemme kehomme.   

Psykofyysiseen fysioterapiaan hakeudutaan yleensä muun muassa seuraavista syistä:

  • mielenterveyden ongelmat kuten masennus, syömishäiriö tai paniikkihäiriö
  • pitkittyneet kiputilat
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat toimintakykyhäiriöt
  • kehon tiedostamisen ja perusliikkumisen vaikeudet
  • stressin oireet, unettomuus, jännittyneisyys, ahdistuneisuus tai uupumus
  • trauma tai post-traumaattisen stressireaktion aiheuttamat fyysiset oireet

 

Psykofyysinen fysioterapia Rauman fysikaalinen hoitola

 

Psykofyysisen fysioterapiassa pääpaino on kokemuksellisessa oppimisessa, jonka perusta on luottamuksellinen terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Terapialle asetetut tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan sekä kuuntelemaan kehon viestejä ja näin lisätä kehotietoisuutta ja itsetuntemusta.

Terapiakeinoja ovat esimerkiksi kehotietoisuus- ja kehonhallintaharjoitukset, hengitysharjoitukset, liikkeen ja rentoutumisen harjoitteet, vireystilan säätelyn harjoitteet sekä oman tilan tunnistamisen harjoitukset. Harjoitteiden kautta opetellaan oman kehon hyväksyntää ja sitä, että keho tuntuu turvalliselta.

Parempi yhteys kehon kanssa auttaa tunnistamaan omia tunteita ja ajatuksia sekä reaktio- ja toimintamalleja. Se lisää hallinnantunnetta, vahvistaa voimavaroja, vähentää pelkoja ja auttaa oivaltamaan vaihtoehtoisia tapoja toimia tai liikkua.