Kipufysioterapia

Akuuttia tai kroonista kipua

Joka puolella kehon kudoksissa on hermopäätteitä, jotka aktivoituvat vaurion sattuessa. Kipuviestit välittyvät ääreiskipuhermoista selkäytimeen ja sieltä aivoihin. Kipuviesti käynnistää ääreishermoston ja keskushermoston alueella viestiä vahvistavia sekä vaimentamaan pyrkiviä kipua jarruttavia järjestelmiä.

Aivot tulkitsevat viestin sen voimakkuuden, keston ja sijainnin mukaan. Myös kipua vahvistavat ja jarruttavat hermojärjestelmät vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaana kipu lopulta koetaan. Aivoista kipuviesti leviää monelle eri aivojen osa-alueelle ja voi näin aiheuttaa kivun tuntemisen ohella erilaisia oireita, kuten jännitystiloja, pinallista hengitystä, verenpaineen nousua ja hikoilua.

 

Kipufysioterapia Rauman fysikaalinen hoitola

 

Karkeasti ottaen kipu jaetaan akuuttiin ja krooniseen kipuun. Akuutti eli äkillinen, lyhytkestoinen kipu on yleensä seurausta elimistöön kohdistuneesta voimakkaasta ulkoisesta ärsykkeestä, vauriosta, vammasta tai elinten toimintahäiriöstä. Kipu on tässä tapauksessa täysin normaali vaste ja reaktio, jonka tarkoituksena on viestittää, että jotain on vialla. Voidaan ajatella, että kipu on hyvää kipua. Akuuttia kipua voidaan yleensä hoitaa tehokkaasti erilaisin toimenpitein.

Kroonisesta, pitkäaikaisesta kivusta puhutaan silloin, kun kipu on kestänyt yli kuusi kuukautta tai se on ylittänyt ajan jossa kudosvaurio normaalisti paranee tai sitä, että kipua tuottava sairaus jatkuu. Pitkäaikaisen kivun taustalla voi olla kudosvaurio tai vaurio hermojärjestelmässä. 

Joskus kivun tyyppiä ei pystytä täysin tunnistamaan. Tyypillisiä kroonisen kivun aiheuttajia ovat alaselän ongelmat, nivelrikko, nivelreuma, hermovaurioihin ja tapaturmiin liittyvät jälkitilat sekä neurologiset sairaudet, joissa ääreishermosto vaurioituu tavalla tai toisella.

Jatkuva kipu voi aiheuttaa ahdistuneisuutta, mielialan laskua, unihäiriöitä, alentaa kipukynnystä, rajoittaa sosiaalisia suhteita ja synnyttää pelkotiloja, jolloin liikkumisen liittyy kivun pelkoa.

Fysioterapian kannalta on tärkeää tuntea kivun syy eli taustalla oleva kipumekanismi, sillä se vaikuttaa hoitolinjauksiin.

Fysioterapiaan hakeutumisen yleisimmät syyt ovat:

 • nivel- ja lihassäryt
 • selkäkivut
 • migreeni- ja jännityspäänsäryt
 • jännityspurenta
 • posttraumaattiset oireistot
 • neuropaattiset kivut

Kipu on jokaisen ihmisen oma henkilökohtainen kokemus, johon vaikuttaa opitut toimintamallit, tunteet ja uskomukset sekä elämäntilanne. Kivusta kertominen voi olla haastavaa, koska usein varsinkin kroonisissa kivuissa kipu ei näy. Kipua voidaan kuitenkin hoitaa, lievittää ja hallita.

Kivunhoidossa käytettyjä menetelmiä ovat:

 • kivunhallinnan oppimisen menetelmät
 • toiminnallinen harjoittelu
 • asteittainen motorinen harjoittaminen (GMI), jonka osana esimerkiksi peiliterapia
 • fysikaaliset laitehoidot
 • manuaaliset käsittelyt
 • hengitys-, rentoutus- ja tietoisuusharjoitteet
 • ihotunnon koulutus
 • kinesioteippaus
 • akupunktio

Kipufysioterapian lähtökohtana on tarkastella asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti fyysiset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät huomioiden sekä niin, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi. Kipufysioterapian tavoitteena on asiakkaan kivun hallinnan ja toimintakyvyn parantuminen, jotta arjen toiminnot helpottuisivat ja elämänlaatu kohentuisi.

Tarkoituksena on löytää uusia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat mielekkäitä ja siten helpommin siirrettävissä osaksi arkielämää. Yhdessä etsimme kivuttomat asennot ja liikkeet, jotta liikkuminen onnistuisi jatkossa ilman kivun pelkoa.

Meille voit tulla sekä lääkärin lähetteellä että myös ilman lähetettä.