Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan myöntämää kuntoutusta

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa Kelan myöntämään ja kustantamaan kuntoutukseen vaikeavammaiselle henkilölle. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantuminen sekä helpottaa asiakkaan arkielämää kaikilla elämänalueilla.

Kuntoutus voidaan myöntää Kelalta jos:

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen
 
Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavalle julkisen terveydenhuollon lääkärille. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa yhdessä kuntoutujan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Fysioterapeuttisi voi tarvittaessa osallistua suunnitelman laadintaan ja tarkistukseen. Lisäksi sinun tulee täyttää Kelan kuntoutushakemus. Lisätietoja Kelan kuntoutushakemuksesta löydät Kelan sivuilta tästä>>.

Terapia myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selviytymistä arkielämässä. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti ohjattuna meillä hoitolalla, kotikäynteinä ja allasterapiana Rauman uimahallissa. Fysioterapian sisältö määräytyy kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Terapian tavoitteet laadimme yhteistyössä kuntoutujan ja kuntoutujan omaisten kanssa sekä moniammatillisen tiimin kesken.