Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan myöntämää kuntoutusta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on sairaudesta tai vammasta huolimatta työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja kohentuminen sekä helpottaa asiakkaan selviytymistä arkielämän toiminnoista kaikilla elämänalueilla. 

Kuntoutus voidaan myöntää Kelalta jos:

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia vamman tai sairauden vuoksi arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutuksen tarve on vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen
 
Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan julkisen terveydenhuollon lääkäriin. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa yhdessä kuntoutujan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Fysioterapeuttisi voi tarvittaessa osallistua suunnitelman laadintaan ja tarkistukseen. Lisäksi sinun tulee täyttää Kelan kuntoutushakemus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU104 lomake. Lisätietoja Kelan kuntoutushakemuksesta löydät Kelan sivuilta.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selviytymistä arkielämässä. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti ohjattuna hoitolalla, kotikäynteinä eri ympäristöissä ja/tai allasterapiana Rauman uimahallissa. Terapian tavoitteet laadimme yhteistyössä kuntoutujan ja omaisten kanssa sekä moniammatillisin tiimin kesken. Fysioterapian sisältö määräytyy kuntoutujan tarpeiden mukaan.