Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelimistö on suuri kokonaisuus

Tuki- ja liikuntaelimistöllä tarkoitetaan luuston, nivelien, nivelsiteiden, jänteiden ja lihasten muodostamaa kokonaisuutta, jonka toimintaa säätelee hermojärjestelmä. Fysioterapian lähtökohtana on yleensä asiakkaan, aikuisen ja lapsen, kokema liikkumisen / toimintakyvyn haitta tai ongelma, esimerkiksi polven tai selän kipu. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja oireilut voivat alkaa tapaturmaisesti tai kehittyä vähitellen kehon liiallisen tai liian vähäisen, yksipuolisen tai virheellisen kuormituksen seurauksena. Ikääntymiseen liittyvä rakenteiden rappeutuminen on myös usein osasyy tuki- ja liikuntaelinsairauksien oireiden kehittymiselle.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian tavallisimpia ongelmia ovat:

 • niska- ja hartiaseudun ongelmat
 • selän ongelmat
 • nivelrikko
 • yksittäisten nivelten ongelmat (esimerkiksi polvi-, lonkka- ja olkanivelet)
 • leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen hoito esimerkiksi murtumissa sekä jänne- ja nivelsidevammoissa
 • neurologisten sairauksien aiheuttamat ongelmat

Fysioterapian toteutus perustuu aina asiakkaan lähtötilanteen fysioterapeuttiseen tutkimiseen. Tutkimustilanteessa pyritään selvittämään ongelman aiheuttaja ja mitkä tekijät helpottavat tai pahentavat oireita. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan terapian kokonaisuus, käytetyt terapiamenetelmät ja asiakas saa täsmäliikkeitä oireiden helpottamiseksi.

Fysioterapian menetelmiä ovat esimerkiksi:

 • neuvonta ja ohjaus, kotona tehtävät harjoitteet
 • terapeuttinen harjoittelu
 • manuaalinen terapia, kuten hieronta, faskiakäsittely ja mobilisointi
 • fysikaalinen terapia, kuten kylmä- ja lämpöhoidot, sähköhoito, ultraäänihoito
 • teippaus
 • akupunktio
 • apuvälinesuositukset
 

Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla fysioterapialähetteellä tai ilman lähetettä. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys oikeuttaa Kela -korvaukseen. Hoitojakson kertämäärät sovitaan tilannekohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.

Tarpeen mukaan terapiaan sisältyy asiakkaan luvalla yhteistyö lääkärin kanssa ja/tai kirjallinen palaute.