Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia

Säännöllinen ja liian kuormittava harjoittelu, sekä joskus myös liian yksipuolinen harjoittelu ja puutteellinen palautuminen, saattavat rasittaa urheilijaa. Toisaalta kuntoilijan kannalta epäsäännöllinen ja liian raskas liikunta aiheuttavat erilaisia kiputiloja.

Urheilufysioterapia auttaa urheilijaa ja kuntoilijaa saavuttamaan ja ylläpitämään optimaalista toimintakykyä, lisäämään harjoitettavuutta ja parantamaan suorituskykyä. Tarkoituksena on myös vähentää urheilijan ja kuntoilijan loukkaantumisherkkyyttä.

Urheilufysioterapia on kokonaisvaltaista liikkujan hyvinvoinnista huolehtimista, oli kyseessä sitten tavoitteellisesti treenaava kilpaurheilija tai liikuntaharrastusta aloitteleva kuntoilija. Urheilussa fysioterapiassa korostuu yhteistyö valmentajien kanssa ja fysioterapeutti on osa urheilijan taustatiimiä. Kuntoilijan kanssa fysioterapeutti antaa ohjeet lajinomaiseen, suorituskykyä parantavaan, kuntoilijan omia tavoitteita kohti etenevään harjoitteluun.

 

Kuka hyötyy urheilufysioterapiasta?

Urheilufysioterapia sopii kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Urheilufysioterapiassa huomioidaan urheilun ja liikunnan vaatimukset kilpaurheilijan, aktiiviliikkujan, kuntoliikkujan tai liikunnan aloittamista suunnittelevan henkilön näkökulmasta. Fysioterapiasta hyötyy niin loukkaantunut ja kuntoutusta tarvitseva, oireileva kuin terve urheilija/kuntoilija.

Loukkaantuneen tai oireilevan urheilijan/kuntoilijan suunnitelma kuntoutuksen etenemisestä ja lajiin tai liikuntaan paluusta tehdään yhdessä. Kuntoutuksessa edetään lääkärin ohjeiden mukaan mahdollinen vamma huomioiden. Tavoitteena on, että kuntoutuksen päätteeksi urheilijan/kuntoilijan suorituskyky on parempi kuin loukkaantumishetkellä.

Oireilevan urheilijan/kuntoilijan kanssa on hyvä selvittää mistä oireilu johtuu, jos taustalla ei ole selkeää loukkaantumista tai kudosvauriota, eikä hoitaa pelkästään oiretta. Tällöin kattavan alkukartoituksen ja haastattelun jälkeen kuormituksen hallinta ja biomekaaniset seikat huomioiden lähdetään tekemään kehittävää ja nousujohteista harjoittelua. Manuaaliset hoidot, kuten erilaiset teippaukset tai faskiamanipulaatio saattavat olla jossakin tapauksessa tarpeen. RTS (Return-To-Sport) -harjoittelulla valmistetaan urheilija tai kuntoilija lajiin ja liikunnan pariin palaamiseen.

Terveen urheilijan tai kuntoilijan kanssa keskitytään yksilöä kehittävään harjoitteluun, yksilöohjausten kautta muun muassa eri lajissa vaadittavien ominaisuuksien kehittämiseen sekä suorituskyvyn optimointiin.

Urheilufysioterapiaa voidaan toteuttaa myös ryhmäohjauksena joukkueelle ja valmentajan toiveiden mukaan keskittyä esimerkiksi tietyn ominaisuuden kehittämiseen kuten liikkuvuusharjoitteluun, voimaharjoitteluun tai joukkueen voima- ja liikkuvuustesteihin. Harjoittelun tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä valmennuksen kanssa.