Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Huimaako?

Huimauksen taustalla on usein hyvänlaatuinen asentohuimaus. Oireena on tyypillisesti kiertävä tai kallistava voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin ja joka tulee esille tietyissä asennoissa tai toiminnoissa. Huimausta voi esiintyä esimerkiksi makuulle mennessä, kylkeä kääntäessä, makuulta istumaan noustessa tai taivuttaessa päätä eteenpäin. Asentohuimaus voi oireilla kuitenkin myös vaikkapa lukihäiriönä, matkapahoinvointina, ahtaan tai korkean paikan kammoina, lentopelkona tai paniikkihäiriönä. Myös epätasaisella alustalla liikkuminen tai vaikkapa huvipuistojen laitteet voivat tuntua epämiellyttäviltä.

Huimausoire hyvänlaatuisessa  asentohuimauksessa kestää tyypillisesti 10-20 sekuntia, jonka jälkeen se katoaa. Huimaukseen voi liittyä kuitenkin lisäksi pahoinvointia, tinnitusta tai ahdistusta.

Asentohuimauksen on todettu olevan perinnöllistä ja toiset ovat huimauskohtauksille alttiimpia kuin toiset.Huimauskohtaus yleensä myös uusiutuu. Ihmisen sisäkorvassa on äänen, asennon ja liikkeen aistimiseen erikoistuneet rakenteet. Molempien korvien tasapainoelimessä sijaitsee kolme kaarikäytävää (etummainen, takimmainen ja horisontaalinen), jotka yhdessä aistivat pään asentoa ja liikettä kaikissa erilaisissa suunnissa. Asentohuimauksesssa kaarikäytäviin kertyy sakkaa, jonka vuoksi tasapainoelimestä välittyvä informaatio aivoille on vääränlaista ja aiheuttaa huimausta. Tarkkaa syytä sakan muodostuminen ei tiedetä.

Asentohuimauksen hoito

Asentohuimauksen hoito perustuu meillä Fysikaalisessa hoitolassa neurologi Tapani Rahkon luomaan hoitokonseptiin. Oireiden perusteella tehdään provokaatiotestit (kävellen, seisten ja makuuasennossa), joiden tarkoituksena on saada esiin asennossa tuleva huimausoire. Testien perusteella selviää, mikä tai mitkä kaarikäytävistä aiheuttavat oireet ja tämän mukaan valitaan hoito.

Asentohuimausta voi esiintyä joko vasemmalla tai oikealla puolella tai molemmilla puolilla. Ensiksi hoidetaan se puoli, joka aiheuttaa eniten huimausta. Hoidon tarkoituksena on tyhjentää kaarikäytävät sakasta tietyin liikesarjoin pään ja vartalon asentohoidolla. Ensimmäinen hoitokerta tehdään heti testauksen jälkeen, ja asiakas saa mukaansa kotiharjoitteet. Oireet häviävät yleensä jo muutaman harjoittelukerran jälkeen, kun harjoitellaan oikein ja säännöllisesti.