Neurosonic

Neurosonic - mihin se perustuu?

Neurosonic on Suomessa kehitetty hoitomenetelmä, jossa kehoon johdetaan matalataajuista värähtelyä joko siirrettävän patjan tai lepotuolin kautta. Me hoitolalla käytämme patjaa. Neurosonic -hoidossa värähtelyn aikaansaama stimulaatio vaikuttaa keskushermostotasolla autonomisen hermoston toimintaan. Autonominen hermosto säätelee kehon tahdosta riippumattomia toimintoja, kuten ruoansulatusta ja sydänlihaksen toimintaa, ja se jakautuu parasympaattiseen ja sympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto on aktiivisimmillaan stressireaktiossa sekä fyysisessä rasituksessa ja parasympaattinen esimerkiksi unen aikana. Toisen tehtävä on siis kiihdyttää ja toisen palauttaa. Värähtelyllä pyritään palauttamaan keho tasapainoon eli rauhoittamaan parasympaattisen ja sympaattisen hermoston välistä toimintaa.

Värähtelyn vaikutus kehoon on kokonaisvaltainen, sillä se vaikuttaa lisäksi välittäjäainetuotantoon, hermo-lihasjärjestelmään, verenkiertoon ja nestekiertoon sekä tuntoaistin toimintaan. Neurosonic -hoidon positiivisista vaikutuksista löytyy tutkittua näyttöä muun muassa aineenvaihdunnan ja terveyden, stressin vaikutusten vähentymisen, unen laadun parantumisen sekä palautumisen osalta. Värähtely edistää aineenvaihduntaa ja verenkiertoa lihaksistossa, kudoksissa ja sisäelimissä edistäen näin muun muassa suoliston toimintaa. Lisäksi asiakkaat kokevat hoidosta olevan hyötyä kivun lievityksessä ja vireystilan säätelyssä. Urheilijoilla ja aktiivisesti liikkuvilla henkilöillä hoito auttaa palautumaan suorituksesta nopeammin.

Neurosonic stressin lievittäjänä sekä unen laadun parantajana

Matajataajuusvärähtelystä on tehty maailmalla laajalti tutkimuksia, jossa on pystytty todentamaan värähtelyn vaikutuksia hermostollisiin toimintoihin. Lihasten omilla värähtelyalueilla toimiva stimulaatio aikaansaa lihaksissa resonointia eli myötävärähtelyä. Tämä aktivoi parasympaattista hermostoa ja aiheuttaa muutoksia muun muassa noradrenaliinin, serotoniinin ja dopamiinin tuotannossa. Värähtelyhoidon ajatellaan vaikuttavan kehoon kuin liikunta, jolloin on mahdollista, että kehollisten vaikutusten kautta myös stressihormoni kortisolin tuotanto laskee ja inhibitioon liittyvien muiden välittäjäaineiden tuotanto tasapainottuu. Tämän myötä ahdistuneisuus, jännitys ja hermostuneisuus lievittyvät ja nukahtaminen helpottuu. Unen osalta myös nukkumiseen liittyvät mekanismit alkavat toimia paremmin. Unen laatu muuttuu palauttavammaksi ja syvemmäksi sekä yölliset heräämiset vähenevät.