Verkkopuntari

Verkkopuntari

Verkkopuntari on Satakunnan Sydänpiirin organisoima ohjelma painonhallinnan ja pysyvien elintapamuutosten tueksi. Pääteemoina ohjelmassa ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Verkkopuntarin avulla pyritään pysyviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin muutoksiin, joita on realistista toteuttaa myös pidemmällä aikavälillä.

Verkkopuntarissa on tarjolla ryhmä- ja yksilövalmennusta. Osallistumista tukevat tapaamiset ja yhteydenpito toteutetaan ohjaajan kanssa sopimalla tavalla, tilanteen mukaan myös etäohjauksena. Verkkopuntarissa ohjaaja tukee osallistujaa valmentavalla otteella ja auttaa osallistujaa tunnistamaan omat voimavaransa. Pysyvien elintapamuutosten tueksi, osallistujaa kannustetaan asettamaan realistiset tavoitteet ja tekemään muutossuunnitelma. Motivaatiota tuetaan tekemällä näkyväksi pienetkin onnistumiset sekä vahvistamalla “minä pystyn”-tunnetta. Ryhmävalmennuksessa voi oppia ja saada tukea myös omien ryhmäläistesi oivalluksista.

Ensimmäisen 12 viikon ajan osallistuja saa viikoittain sähköpostiinsa monipuolisen materiaalipaketin, joka perustuu tutkittuun tietoon. Tämä materiaali ohjaa osallistujaa tekemään oikeita valintoja ravinnon, liikunnan ja levon suhteen. Osallistujalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ensimmäisen 12 viikon aikana. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu ylläpitovaiheella, jossa osallistuja saa edelleen viikoittain sähköpostiinsa viikkohaasteen, joka motivoi jatkamaan ja antaa ideoita elämäntapamuutoksen tueksi. Myös yhteydenpito ohjaajan ja ryhmän kanssa on mahdollista ylläpitovaiheessa. Kokonaisuudessaan koko Verkkopuntari-ohjelma kestää 1 vuoden.

Ohjelma voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena

Ohjelma alkaa yksilöllisellä alkutapaamisella, jossa keskustellaan voimavaroista ja keinoista elämäntapa muutoksen aikaansaamiseksi. Yhdelle elämäntapamuutos voi tarkoittaa ruokailutottumusten muuttamista, toiselle liikunnan lisäämistä ja kolmas etsii keinoja palautumiseen. Useimmiten kyse on näiden yhdistämisestä. Ryhmämuotoisessa ohjelmassa on myös ryhmän yhteinen alkutapaaminen, jossa tutustutaan muihin ryhmäläisiin ja potkaistaan käyntiin yhteinen elämäntapamuutos-projekti.

Seuraava tapaaminen pidetään 5 viikon kohdalla. Viikolla 12 on tapaaminen, jonka jälkeen alkaa ylläpitovaihe. Ylläpitovaiheeseen kuuluu vielä 2 tapaamista, toinen 6kk kohdalla ja toinen ohjelman päätteeksi 12kk kohdalla. Tapaamisten sisältö koostuu keskustelusta ravintoon, liikuntaan ja palautumiseen liittyen, sisältää yhdessä liikkumista, vertaistukea ja motivointia.